Museo San Telmo

Plaza Zuloaga, 1, 20003 Donostia-San Sebastian, Gipuzkoa|||::
Plaza Zuloaga, 1, 20003 Donostia-San Sebastian, Gipuzkoa